3T Ratkaisut Oy:ltä modernit välineet työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamiseen

3T Ratkaisut Oy on johtava suomalainen työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin asiantuntija- ja ohjelmistoyritys. Asiantuntijamme ovat olleet mukana kehittämässä suomalaista työsuojelua jo yli 30 vuotta. Tiedämme, millä keinoilla missäkin tilanteessa työolosuhteita, työtapoja ja TT-johtamista saadaan parannettua.

Olemme innovoineet työn turvallisuuden, terveellisyyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen menettelyjä, jotka ovat laajasti käytössä suomalaisilla työpaikoilla. Esimerkkejä ovat kansainvälistäkin mainetta saaneet TR-mittari ja Elmeri-havaintomenetelmät (Elmeri+, ElmeriSL, Toimisto-Elmeri), joiden pätevyys työturvallisuusmittarina on myös tieteellisesti todennettu (Safety Science 54 (2013) 69–79). 3T Riskinarviointi on markkinoiden tehokkain menetelmä lakisääteiseen työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin. 3T Kulttuurimittarin henkilöstökysely tuottaa kattavasti tietoa työpaikan työolosuhteista, työturvallisuus- ja työterveysjohtamisesta sekä henkilöstön työkyvystä ja turvallisuusajattelusta. Olemme myös konseptoineet menestyksekkäät turvallisuuskilpailut eri toimialoille. Työtapojen ja turvallisuustietoisuuden kohottamiseen sekä riskinoton välttämiseen löytyy myös testatut toimintamallit.

3T Ratkaisut Oy yhdistää syvällisen tohtoritasoisen työturvallisuus- ja työhyvinvointitietämyksen nykyajan tietotekniikkaan. Tuloksena asiakkaamme saavat käytännöllisiä, tieteellisesti testattuja palveluja, kuten:

3T Kouluttajalisenssi

» Lue lisää ja tilaa
 • työturvallisuutta kouluttavan työtä helpottava
 • aktivoi ja havahduta yleisösi
 • Euroopan laajin opetusmultimediavalikoima heti käyttöösi

3T eOpisto
- Moderni koulutuspalvelu verkossa

» Lue lisää ja kokeile maksutta
 • suunnittele, seuraa ja raportoi työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin koulutukset
 • motivoivaa itseopiskelua omaan tahtiin 3T Opetusmultimedioilla
 • sisältöjä niin esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle kuin koko henkilöstöllekin
 • valmiita toimialapaketteja teollisuuteen, tietotyöhön, logistiikkaan, rakentamiseen ja kaupan alalle

3T Online yrityslisenssi

» Lue lisää ja pyydä esittely/tarjous
 • yrityskohtaisesti räätälöidyt sähköiset koulutusratkaisut
 • asiakkaan oma sisältö, ulkoasu ja 3T Opetusmultimediat toimivana kokonaisuutena
 • käytettävissä perehdytyksiin, valmennuksiin, työhyvinvointituokioihin, kampanjoihin...

HSEQ Monitor / 3T Monitori
TT-johtamisen operatiiviset tietojärjestelmät

» Lue lisää ja pyydä esittely/tarjous
 • Valmis kuukausimaksullinen verkkopalvelu HSEQ Monitor tai asiakaskohtaisesti räätälöitävä 3T Monitori systematisoi ja automatisoi työturvallisuuden, työterveyden ja riskienhallinnan prosessinne
 • Säästätte aikaa, rahaa ja ennen kaikkea parannatte turvallisuuskulttuuria
 • Toimii organisaation muistina TT-asioissa, selkeyttää vastuukysymykset ja varmistaa korjaavien toimenpiteiden viemisen loppuun saakka
 • Dokumentoi lakisääteiset arvioinnit ja tarkastukset myöhemmin todennettaviksi
 • Osallistaa ja aktivoi koko henkilöstön turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämiseen
 • Esimerkkejä moduuleista:
  • Työn vaarojen selvitys ja arviointi (riskienarviointi)
  • Työ-, ympäristö- ja laatupoikkeamien ilmoittaminen ja tutkinta
  • Turvallisuushavainnointi ja turvatarkastukset
  • Turvallisuuskeskustelut, työhyvinvointituokiot
  • Aloitteet ja parannusehdotukset
  • Muutosten hallinta
  • Varhaisen tuen / välittämisen malli (VATU)
  • Korjaavien toimenpiteiden suunnittelu ja seuranta
  • Kattava raportointi: vakioraportit ja Excel-työkalu.

3T Lakiseuranta

» Hinnat, lisätiedot ja tilaukset
 • Pidä itsesi ja organisaatiosi ajan tasalla työturvallisuuden ja työterveyden lakiasioissa
 • Herättele esimiehiä ja johtoa vastuuseensa esimerkkitapauksilla
 • Perehdytä vaikka koko henkilöstö heitä koskeviin määräyksiin
 • Helppokäyttöinen ja edullinen verkkopalvelu sisältää:
  • nähtävänä pidettävän lainsäädännön ja tärkeimmät muut työturvallisuuden ja -terveyden lakitekstit
  • satoja oikeuden päätöksiä työrikoksista helppolukuisina tiivistelminä
  • uutiskirjeet säädösmuutoksista
  • tyylikkäitä 3T:n lainsäädäntöaiheisia opetusmultimedioita

3T:n työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin valmennukset ja koulutukset

» Tutustu koulutuskalenteriin
 • innostavat ja kokeneet tohtoritasoiset kouluttajat, julkiset ja tilauskurssit
 • nykyaikaiset monimuotoiset opetusmetodit, vaikuttavuuden seuranta
 • erityisesti esimiehille, henkilöstön kehittäjille ja työsuojeluhenkilöstölle
 • aiheita mm. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen, Riskinotto ja inhimilliset turvallisuustekijät, Logistiikkatoimintojen työturvallisuus, Tietotyön työhyvinvointi ja työturvallisuus, Vaaratilanteiden raportointi, Työn vaarojen selvitys ja arviointi (riskinarviointi), Elmeri+ ja muut havainnointimenetelmät

3T Kulttuurimittari -henkilöstökysely

» Lue lisää ja pyydä esittely/tarjous
 • antaa nopeasti hyvän kuvan työpaikan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin tasosta, kulttuurista ja kehittämiskohteista
 • osiot niin työturvallisuuden kuin työhyvinvoinnin, työkyvyn ja elintapojen tutkimiselle
 • käytetään erillisenä tutkimuksena ja muutosten seurannassa sekä osana 3T:n kehittämisohjelmia ja valmennuksia
 • mahdollisuus asiakaskohtaiseen räätälöintiin

3T:n arvioinnit ja kehityshankkeet

» Lue lisää ja pyydä esittely/tarjous

Tarjoamme käyttöönne tohtoritasoista asiantuntemusta ja kymmenien vuosien kokemusta sadoista työpaikoista. Tuemme asiakkaitamme myös ottamaan kaiken hyödyn irti sähköisistä ratkaisuistamme.

Työympäristön ja työtapojen kehittäminen

 • menettelyinä mm. standardoidut havaintomenetelmät Elmeri+, ElmeriSL, Toimisto-Elmeri ja TR-mittari
 • ihmisen toimintaan ja ajatteluun, ”asenteisiin” ja motivaatioon vaikuttaminen, ns. Behavioral Based Safety (BBS) -hankkeet: inhimillisten tekijöiden huomioiminen, turvallisuustietoisuuden - ”läsnäolon”- lisääminen, turvallisten työtapojen kehittäminen ja riskinoton poisoppiminen, työhyvinvoinnin kehittäminen
 • tietoiskut, työpajat, valmennukset, lanseeraushankkeet, kampanjat, johtoryhmätyöskentely

3T Audit - työturvallisuusjohtamisen arviointipalvelu

 • missä organisaationne tällä hetkellä on ja mitä pitäisi tehdä? 3T Audit selvittää asian.
 • sisältää mm. 3T Kulttuurimittari -henkilöstökyselyn, työympäristön havainnoinnin ja avainhenkilöhaastattelut
 • voidaan toteuttaa erillisenä tai osana laajempaa kehitysohjelmaa

Turvallisuuskulttuurin kehitysohjelma

 • alkaa tyypillisesti nykytilanteen arvioinnilla (3T Audit) ja vähintään 2-vuotisella systemaattisella toimintaohjelmalla
 • yhdistelmä asiantuntijatyötä sekä 3T Ratkaisuiden ja muiden toimijoiden työkalujen tehokasta käyttöä asiakkaan tilanne ja tavoitteet huomioiden